نوشته‌ها

تحلیل اقتصادی

نقش تحلیل اقتصاد مهندسی

/
تحلیل اقتصادی از زمان انقلاب صنعتی بدین سو، توسعه تکنولوژیک را …