روش های تعیین حوزه نفوذ تجاری یک مرکز خرید

نیروی جاذبه هر جسم تا شعاع خاصی موثر و به طور نسبی محسوس است که می توان آن را حوزه نفوذ جاذبه مربوطه دانست. یک مرکز خرید برنامه­ ریزی شده نیز مانند یک سیاره، نیروی جاذبه خودرا به محیط پیرامونی خود عرضه نموده و حوزه­ای را به عنوان حوزه نفوذ خود ایجاد می نماید. بدیهی است هر چه از مرکز خرید دورتر شویم میزان نیروی جاذبه آن مرکز به نبت مربع فاصله اش کاسته می شود. البته در عمل شعاع حوزه نفوذ واقعی خرده فروشی یک مرکز خرید به تنوع محصولات و خدمات ارائه شده در آن مرکز و رقابت بازار خرده فروشی در مجاور  ان مرکز بستگی دارد که ممکن است از محاسبات تخمینی رایج کمتر یا بیشتر باشد.

کشش برخی کالاها نظیر مواد غذایی، میوه وسبزیجات، لبنیات و خواربار و سوخت خودرو بسیار کم است و افراد نسبت به زمان سفر خرید آنها حساسیت بیشتری دارند در حالیکه همان مصرف کنندگان نسبت به زمان سفر خرید مبلمان و اسباب منزل چنین حساسیتی ندارند. به همین دلیل این گونه کالاهای حساست بانگیز معمولاً در مزاکز خرید محله عرضه می شوند. مصرف کنندگان علی رغم این حساسیت ها و توقعات، مراکز خرید را از جنبه های مختلفی نظیر قیمت کالاهای عرضه شده، فراوانی حق انتخاب، کیفیت با یکدیگر مقایسه کرده و در مورد آنها تصمیم گیری می­کنند.

چرا نگاهی به این مقاله نمی اندازید؟ فکر میکنم خواندن این مقاله نیز خالی از لطف نباشد

از آنجایی که با فاصله گرفتن از مرکز خرید میزان نفوذ کاهش می یابد. لذا حوزه خرید یک مرکز را حداقل به دو یا سه حوزه متداخل تقسیم بندی می کنند.

معتقدین به این تقسیم بندی ادعا می­کنند که حدود 70 الی 80 درصد فروش یک مرکز خرید از حوزه نفوذ اولیه تامین می شود و قریب به 15 الی 25 درصد فروش از حوزه نفوذثانویه و میزان روش حوزه نفوذ نهایی را حداکثر 10 درصد می دانند. دکتر کیل(keil,2013) معتقد است که حوزه تجاری یک فروشگاه منطقه ای که بین 90-85 درصد فروش آن فروشگاه از آن منطقه تامین می شود. ولی دکتر دورمی(Durmmy,1984) حوزه نفوذ یک واحد تجاری را بخش جغرافیایی پیرامونی آن واحد می داند که حدود 80-70 درصد فروش آن واحد از آنجا تامین می شود. البته این اختلاف آرا به این مقدار محدود نیست و محقق دیگری به نام جونز و همکارش(Jones & Mock)  به حوزه نوذ سه جزئی معتقدند. آنها می گویند که 70-60 درصد فروش ها از حوزه اولیه، 25-15 درصد از حوزه ثانویه و حدود 10 درصد از حوزه نهایی که بین 50-15 مایل (80-24 کیلومتر)با مرکز خرید فاصله دارد تامین می شود.  این در حالی است که دیویس (Davies,1977) مدعی است که میزان فروش در حوزه نفوذ اولیه قریب به 70-50 درصد بیشتر نیست و بقیه فروش ها از حوزه  های بعدی حاصل می شوند. نظر این محقق به نظر اپلیبام(Applebaum) که معتقد است میزان فروش حوزه اولیه حداکثر 70-60 درصد است بسیار نزدیک است. ولی به اعتقاد هوبارد(Hubbard,1978) این محاسبات زمانی بسیار ارزشمند است که قبل از ساخت مرکز خرید به فاکتور پایداریتجاری توجه شده باشد. او بر این نکته پافشاری میکند که اگر در زمان ساخت مراکز خرید به فاصله بین مراکز خرید توجه نشود دیگر چیزی به نام حوزه نفوذ تجاری مصداق واقعی نداشته و مشکلات عدیده ای برای کسب و کار مراکز بوجود خواهد آمد.

برای تعیین حوزه نفوذ تجاری یک مرکز خرید روشهای مختلفی وجود دارد که می­توان آنها را در دو گروه “شیوه محاسبه سرانگشتی حوزه نفوذ” و “شیوه محاسبه ریاضی حوزه نفوذ” تقسیم نمود.مد.

برای تعیین آمد  خاطر نشان می شود که روش های محاسبه ای که در زیر به آنها اشاره می شود در مورد مراکز خرید محله مصداق نداشته و شامل دیگر انواع مراکز می شوند.

شیوه های محاسبه سرانگشتی حوزه نفوذ یک مرکز خرید

الف- روش محاسبه تجربی شعاع حوزه نفوذ

در این روش برای یک مرکز خرید، یک حوزه پنج جزئی متداخل در نظر گرفته می شود. اولین حوزه را با فاصله 5 مایلی، دومین حوزه را با فاصله 10-7 مایلی، سومین حوزه را با فاصله 20-10 مایلی، چهارمین حوزه را با فاصله 30-20 مایلی و آخرین حوزه را در فاصله 60-30 مایلی در نظر می گیرد.

ضعف این شیوه در این است که حوزه نفوذ تمام مراکز خرید مختلف را یکسان فرض می کند حال آنکه حوزه نفوذ به عوامل بسیاری از جمله بزرگی مرکز نیز بستگی دارد در حالیکه در این شیوه حوزه نفوذ تمام مراکز خرید صرف نظر از سایز آنها برابر 60 مایل در نظر گرفته می شود.

ب- روش محاسبه حوزه نفوذ بر اساس زمان سفر(Driving Time)

در این روش شعاع حوزه نفوذ اولیه یک مرکز برابر 15 دقیقه رانندگی از مرکز خرید و شعاع حوزه نفوذ ثانویه آن تا 60 دقیقه محاسبه می شود این روش به ویژه در نوع مراکز خرید روستایی بسیار رایج است. عیب این روش نیز مل روش قبل ثابت دانستن حوزه نفوذ مراکز خرید استدر حالیکه یقیناً حوزه نفوذ مراکز خرید هم سایز نیز مشابه یکدیگر نمی باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *